Ukončení veřejné sbírky „Podpora preventivních aktivit.“

Oznámení:  České Sestry Věčné Radosti, z. s. na základě oznamovací povinnost vůči veřejnosti podle § 8 odst. 4 zákona o veřejných sbírkách (dále jen ZVS) oznamují ukončení veřejné sbírky „Realizace osvětových aktivit,“ která se konala od 21. 4. 2018 na dobu neurčitou oficiálně ke dni 3. 3. 2022.  Činíme tak dle ZVS 30 dní předem. Neoficiálně je sbírka ukončena k 1. 2. 2022, žádáme vás, abyste do ní od dnešního dne již nepřispívali.

ÚČELY SBÍRKY

 • humanitární, charitativní 
 • Získání peněžitých příspěvků na realizaci osvětových aktivit a naplnění účelu spolku České Sestry Věčné Radosti, z.s. a to zejména: výroba a distribuce informačních, osvětových a vzdělávacích materiálů týkajících se HIV a LGBT, pořádání informačních, vzdělávacích a osvětových akcí stejného zaměření, poskytování poradenství a osvětová činnost na zmíněných akcích, podpora, sdílení a prezentování názorů a postojů bojujících proti stigmatizaci, diskriminaci a dalších forem omezování menšin či ohrožených skupin, pomoc HIV pozitivním a je jich blízkým .

ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ SBÍRKY

 • bankovní účet: Fio banka, a.s. (tento způsob byl využit jako jediný)
  pokladničky
  prodej předmětů
  dárcovské textové zprávy – DMS
  do pokladny právnické osoby

BANKA A ČÍSLO ÚČTU

VYÚČTOVÁNÍ SBÍRKY

 • Čistý zisk sbírky činí 100,- Kč (slovy sto korun)
 • Dar v uvedené výši jsme obdrželi na účet ve III. zúčtovacím období, ve stejném období jsme ho převedli do hotovostní pokladny.
 • V posledním, tedy IV. zúčtovacím období VS byla částka převedena z hotovostní pokladny spolku zpět na sbírkový bankovní účet.

Dovolte, abychom poděkovali naší dárkyni za podporu. Peníze budou využity dle účelu VS, konkrétně na nákup ženských kondomů (Femidonů), které patří v ČR stále mezi nadstandartní preventivní materiály. Následně je budeme používat při prezentaci způsobů ochrany před nákazou virem HIV, nebo STI/STD v rámci přednášek pro mladé lidi, nebo osoby žijící ve zvýšeném riziku.

Vzhledem k tomu, že se pro nás sbírka stala spíše administrativní zátěží, rozhodli jsme se jí ukončit a vrátit se k původnímu stylu – budeme si půjčovat kasičky od spolků s registrovanou VS, kterým pak předáme pokladničky zpět i s příspěvky. Podpoříme tak konkrétní organizace a konkrétní téma.

V Praze dne 1. 2. 2022

Michael Jettmar, předseda spolku, pověřený koordinací VS

Pomoc online!
×

Powered by WhatsApp Chat

× S čím ti můžeme pomoct?