Evropský internetový miniprůzkum zaměřený na drogy

V souvislosti s epidemií COVID-19 v celé Evropě a následné reakce na úrovni jednotlivých států za účelem zastavení a zmírnění epidemie (izolace, karanténa, různá omezení a uzavření) se objevily informace o bezprecedentních výzvách pro služby, které poskytují péči lidem, kteří užívají drogy, a to jak v běžné společnosti, tak ve věznicích. Objevují se zprávy, že se mění i způsoby, jak lidé droy užívají nebo získávají. Hlubší pochopení a vzájemá informovanost mohou pomoci službám při plánování dalších opatření v reakci na epidemii COVID-19 a zmírnit dopady způsobené zhoršenou dostupností služeb.

Aby bylo možné prozkoumat a rychle popsat dopad epidemie COVID-19 a reakce členských států EU na změny způsobů užívání drog, jejich rizika a poskytování služeb, provádí EMCDDA ve všech členských státech EU studii, která používá přizpůsobenou metodiku Trendspotter. Součástí této studie je „Evropský internetový miniprůzkum zaměřený na drogy: COVID-19“ (Mini European Web Survey on Drugs: COVID-19). Cílem studie je shromáždit informace o tom, jak se v Evropě v důsledku COVID-19 změnily vzorce užívání drog.

Dotazník naleznete zde: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Mini-EWSD-COVID-19

V horní části stránky po pravé straně si můžete nastavit češtinu.

Pomoc online!
×

Powered by WhatsApp Chat

× S čím ti můžeme pomoct?