20/01/2020

SPI SESTRY

Kdo jsme?

  • Jsme česká pobočka mezinárodní organizace „Sisters of Perpetual Indulgence“  Bojujeme proti stigmatizaci, předsudkům a diskriminaci osob žijících s HIV, sexuálních pracovnic a pracovníků a dalších marginalizovaných skupin. Vzděláváme komunity a studenty formou zábavných a odborných workshopů, monitorujeme trendy rizikového chování v online prostředí a realizujeme vlastní projekty zaměřené na chemsex a sexuální násilí v komunitách. Naší práci realizujeme v terénu (cluby, ulice), on-line  (sex aplikace) a na akcích jako je Prague Pride, Erofest, Alt*Pride a další. Jsme pyšní na to, že naše názory a programy vytváříme tzv. „zdola“ tedy na začátku je vždy člověk se zkušeností a poté až odborník (lékař). Naším cílem je dostat se co nejblíže komunitám, které nás potřebují. Jsme queer, radikální a lidskoprávní.
  • V ČR působíme od roku 2014, zapsaným spolkem jsme se stali v roce 2017.

Projekt SAFERChems

  • První český projekt zaměřený na fénomen chemsexu. Poskytujeme zdarma a anonymně podporu a peer poradenství. Náš tým tvoří lidé, kteří mají s chemsexem zkušenost, sdílí svůj příběh, nebo propojují klienty s dalšími institucemi. Zakládáme si na odbornosti, dbáme na soukromí klientů a klientek. Neposkytujeme údaje dalším osobám.Informace které od klientů požadujeme jsou statické a slouží k vytváření či vylepšování služeb a programů.
  • V rámci projektu provozujeme online platformu www.saferchems.cz, nonstop poradnu prostřednictvím aplikace Whatsapp, školení pro obsluhu sex clubů, distribuci harm reduction materiálu a připravujeme pracovní skupinu odborníků za účelem lobbingu a efektivního řešení problematiky chemsexu v ČR.

Projekt SOUHLAS dát/mít

  • Komunitní projekt pro oběti sexuálního násilí v komunitách a subkulturách. Cílem projektu je osvěta, šíření informací o sexuálním násilí, peer podpora a výroba info materiálů.
  • Do budoucna chystáme spuštění on-line poradny.

Edukativní workshopy

  • A Naše poradenství a služby fungují jako peer poradenství. To znamená, že máme zkušenostr s chemsexem a sdílíme s vámi své zkušenosti. Zároveň máme nakontaktované specializované pracoviště či odborníky na které odkazujeme.
  • Zakládáme si na odbornosti,dbáme na soukromí klientů a klientek. Neposkytujeme údaje dalším osobám. Údaje které od klientů požadujeme jsou statické a slouží k vytváření či vylepšování služeb a programů.

Sebetestování a HIV testování v uzavřených komunitách

  • HIV testování není naším stěžejním projektem, ale vzhledem k důležitosti včasné diagnostiky pravidelně podporujeme sebetestování – distribuci testovacích sad ke klientům. Zatím co si klient test provádí, my provádíme poradenství, po provedení testu správně intelpelujeme výsledek a preventivní doporučení. Každý rok v rámci festivalu Alt*Pride provádíme testy anonymně a zdarma v komunitě okolo festivalu (queer osoby, lidé bez domova, squatteři apod.) s cílem na osoby, které mají rizikové chování, ale není jim příjemné navštěvovat testovací zařízení.

 

Pomoc online!
×

Powered by WhatsApp Chat

× S čím ti můžeme pomoct?