20/01/2020

SOUHLAS

O projektu:  Komunitní projekt pro oběti sexuálního násilí v komunitách a subkulturách. Cílem projektu je osvěta, šíření informací o sexuálním násilí, peer podpora a výroba info materiálů. Jsme pyšní na to, že naše názory a programy vytváříme tzv. „zdola“, tedy na začátku je vždy člověk se zkušeností a poté až odborník (lékař). Naším cílem je dostat se co nejblíže komunitám, které nás potřebují. Do budoucna chystáme spuštění on-line poradny.

Kontakt: souhlas@actup-prague.cz

FOTOKAMPAŇ

Pomoc online!
×

Powered by WhatsApp Chat

× S čím ti můžeme pomoct?