09/05/2017

Pravidla poradny Whatsapp chat

Posláním bezplatné a anonymní poradny Saferchems je edukace, snižování rizik a pomoc spojená s podporou. Poradna je určená uživatelům a uživatelkám lidí užívajících drogy za účelem zvýšení sexuálního požitku, případně jejich blízkým.

Provozovatel porandy je spolek České Sestry Věčné Radosti. Poradenství probíhá prostřednictvím aplikace Whatsapp, na telefonním čísle +420 7023 143 230.

CÍLOVÁ SKUPINA:

 • uživatelé a uživatelky chemsexu;
 • osoby, které se chystají drogu za účelem většího prožitku sexu vyzkoušet;
 • osoby, které uvažují, že přestanou užívat;
 • Osoby blízké uživatelům a uživatelkám chemsexu;
 • Odborníci a odbornice, kteří se o téma zajímají;
 • Organizace, které mají zájem o spolupráce

PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PORADENSTVÍ:

 1. Pracovníci a pracovnice poradny se zavazují odpovídat na dotazy v co nejkratší době, nejdéle však do sedmi pracovních dnů ode dne přijetí dotazu.
 2. Zájemce i jeho zakázka odpovídají veřejnému závazku poradny.
 3. Neuvádějte prosím Vaše identifikační údaje v dotazech, aby nedošlo k rozpoznání Vaší identity.
 4. Vaše telefonní číslo bude použito pouze pro odpověď na váš aktuální dotaz.
 5. Dotazy se prosím snažte formulovat konkrétně a srozumitelně. Ve svých dotazech prosím neužívejte nepatřičné vulgarismy.
 6. Poradna si vyhrazuje právo neodpovídat na útočné, agresivní, vulgární a další dotazy, které nesouvisí se zaměřením a posláním poradny a které jsou v rozporu s etikou poradny.
 7. Poradna garantuje Vaši anonymitu a mlčenlivost v mezích platné legislativy ČR.
 8. Pracovniíci poradny jsou peer poradci, s uživateli chemsexu proto sdílí primárně vlastní zkušenosti, zároveň jsou odborně proškoleni v tématu chemsexu a nesmí poradnu využívat k uspokojování svých obchodních, sexuálních, emocionálních, náboženských aj. potřeb či přání.
 1. Zakládáme si na odbornosti, dbáme na soukromí klientů a klientek.
 2. Neposkytujeme údaje dalším osobám.
 3. Informace, které od klientů požadujeme, jsou statistického charakteru a slouží k vytváření či vylepšování služeb a programů.
 4. V rámci projektu provozujeme online platformu www.saferchems.cz, dále nonstop poradnu prostřednictvím aplikace Whatsapp, školení pro obsluhu sex clubů, distribuci harm reduction materiálu a připravujeme pracovní skupinu odborníků za účelem lobbingu a efektivního řešení problematiky chemsexu v ČR.
Pomoc online!
×

Powered by WhatsApp Chat

× S čím ti můžeme pomoct?