20/01/2020

ODKAZY

Sesterské weby:

LGBTQ+ a související organizace, kolektivy a hnutí v ČR:

 • ACT UP PRAGUE 
 • Queer Geography (QG) je odbornou společností, která poskytuje informace o rozmanitosti lidské sexuality a genderu v kontextu společenských, přírodních i aplikovaných věd.
 • SdruŽeny neformální aktivistická platforma se zaměřením na lidská práva a důrazem na práva žen. 
 • PROUD Základním východiskem veškeré činnosti PROUDu je přesvědčení, že lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech bez jakýchkoli rozdílů. Vizí sdružení je česká společnost, v níž sexuální orientace a identita není rozhodující pro kvalitu lidského života. Z tohoto vycházejí dlouhodobé cíle organizace: LGBT vzdělávání, rodičovství, manželství 
 • Česká společnost AIDS pomoc HIV testování, poradenství, prevence, azylový dům a podpůrné programy pro osoby žijící s HIV/AIDS nemocné
 • Národní program boje proti AIDS
 • Prague Pride Spolek, jehož záměrem je přispívat k prosazování tolerantní občanské společnosti, boj proti homofobii a zvýšení povědomí veřejnosti o lesbické, gay, bisexuální a transgender (LGBT) komunitě v ČR. Hlavní aktivitou je organizování lidskoprávního festivalu Prague Pride a s ním spojené projekty
 • Alt*Pride je nekomerční alternativou Prague Pride. Chceme ukázat, že queer lidé nejsou na prodej – nejsou zbožím.
 • Stud Brno Spolek sdružuje lidi s homosexuální a bisexuální orientací, ale také heterosexuální příznivce. Mimo to udílí čestné členství osobám, které se zasloužily o rozvoj organizace. Aktivity spolku řídí správní rada a na jeho činnosti se podílí i desítky dalších dobrovolníků. Spolek se primárně orientuje na práci s mládeží, aby usnadnil proces vyrovnání se s vlastní sexuální orientací, a tak preventivě zmenšil riziko rozvinutí sociálně patologických jevů jako je například sebevražda, drogová závislost nebo alkoholismus u mladých lidí
 • Jsme fér Stejnopohlavní manželství
 • Charlie Queer spokek Univerzity Karlovy
 • Ollove 
 • Společnost pro queer paměť pro LGBT+ seniory a seniorky a českou LGBT+ minulost
 • Logos LGBTQ+ věřící
 • Alcedo Praha Gay sportovci volejbal, plavání, golf, beach rugby
 • polyamory komunita v ČR
 • Trans*parent trans* lidé a aktivismus, poradna a podpůrné skupiny pro trans dospělé, děti, rodiče a blízké
 • Česká společnost AIDS pomoc HIV testování, poradenství, prevence, azylový dům a podpůrné programy pro osoby žijící s HIV/AIDS
 • S barvou ven informace a online poradna)

Další organizace a sociální služby ČR:

 • ROZKOŠ bez RIZIKA Nezisková organizace zaměřená na prevenci a léčbu sexuálně přenosných chorob pro osoby s rizikovým sexuálním chováním. Hlavní cílovou skupinou jsou pracovnice poskytující placené sexuální služby.
 • SANANIM je nestátní neziskovou organizací, která od svého založení v r. 1990 působí v oblasti drogových závislostí. Lidem ohroženým drogami a jejich blízkým poskytuje pomoc v síti programů a služeb, které tvoří komplexní systém prevence, péče, léčby a resocializace. Touto svou činností tak vyvrací stále značně rozšířený mýtus, že závislosti na drogách se nelze zbavit, a napomáhá odstranit stigmatizaci související s užíváním drog, která je v poskytnutí efektivní pomoci často zcela zbytečnou překážkou. Rovněž se aktivně účastní na vytváření protidrogové politiky na všech úrovních státní správy s důrazem na ochranu veřejného zdraví, prosazuje realistický a poučený postup, pokud jde o priority a vytýčené cíle, a zasazuje se o hodnocení efektivity poskytovaných služeb, změnu systému jejich financování a jejich dlouhodobé plánován
 • PROGRESSIVE o.p.s. je stabilní a profesionální organizace poskytující kvalitní a vzájemně navazující služby v oblasti terciární prevence drogových závislostí zejména na území hl. m. Prahy. Další aktivity sdružení v minulosti i v současnosti směřují k dětem a mladistvým. Této cílové skupině se věnuje program poradenského centra pro děti a mladistvé, který působí na území hl. m. Prahy a taktéž ve Středočeském kraji. 
 • JAKO DOMA
 • In IUSTITIA poradna pro oběti násilí z nenávisti, In Iustitia – poskytuje právní pomoc konkrétním fyzickým osobám vystaveným násilí z nenávisti. Zaměřuje se na zlepšení jejich přístupu ke spravedlnosti. Orientuje se přitom na oblast trestního, správního a občanského práva. Významnou pozornost věnuje náhradě škody vzniklé v důsledku násilí z nenávisti.In IUSTITIA se zaměřuje na ochranu komunit ohrožených násilným rasismem a neonacismem. Usiluje o optimalizaci praxe státní správy v oblasti práva shromažďovacího.

LGBT+ weby:

LGBT+ organizace v zahraničí a další zahraniční organizace

 • Dom svetla Slovensko HIV testování, prevence a informace o HIV/AIDS, pomoc osobám žijících s HIV na Slovensku (sídlo Bratislava)
 • PRIDE Košice
 • ILGA-EUROPE the European region of the International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association
 • HIV SCOTLAND
 • GLOBAL NETWORK OF SEX WORKERS PROJECT
 

Pomoc online!
×

Powered by WhatsApp Chat

× S čím ti můžeme pomoct?