26/05/2018

GHB

foto: Australian Drug Foundation
NENÍ TO JEN GÉČKO

„Čas na géčko“, „géčkování“ nebo jen „G“. Používá-li někdo jeden z těchto výrazů, může mít na mysli GHB, zatímco někdo jiný může odkazovat na GBL. Zmatky okolo označení „géčka“ mohou být i nebezpečné, hlavně protože GBL je několikrát silnější než GHB. Účinek obou drog je stejný, ale je třeba upřesnit, jaké géčko myslíte, protože rozdíly jsou zásadní.

 • Pokud mluvíme o GHB, máme většinou na mysli drogu, ale GHB je také neurotransmiter, který se v malém množství přirozeně vyskytuje v těle. Kromě toho se GHB občas používá k terapeutickým účelům pro léčení drogově závislých. GBL je chemické rozpouštědlo, které se nachází v odlakovači na nehty a čističi kol. Používá se na výrobu GHB. GHB vniká smícháním GBL, hydroxidu sodného (čistič odtoků) a destilované vody ve správném poměru.

 • GBL je obecně označováno za surovinu pro výrobu GHB, což znamená, že samo o sobě nemá účinek, než si ho tělo promění na GHB, což se děje velmi rychle. Tím se dá vysvětlit, proč jak GBL, tak i GHB, účinkují velmi rychle po aplikaci. GBL má, zdá se, o něco kratší účinek. Aplikace obou typů drogy vede k psychické závislosti.

ROZTOK

 • GBL existuje jen v tekuté formě, zatímco GHB se vyskytuje i v podobě prášku, který je rozpustitelný ve vodě. GHB, který je k dostání na ulici, je často směsí různých tekutin. S ohledem na různé způsoby výroby se liší i koncentrace GHB u různých vzorků, které jsou k dostání v tekuté podobě. Dostupnost GBL a GHB se liší dle země a konkrétního prostředí. GHB je například dostupné v holandské party scéně, ale GBL je běžné v gay prostředí. Pokud omylem zaměníte GBL za GHB, je tu riziko předávkování se. Můžete se dostat do bezvědomí, které může skončit i smrtí.

KYSELOST

 • Kromě rizika předávkování kvůli rozdílům v koncentraci mezi oběma typy drog, způsobuje potíže i rozdíl v jejich kyselosti. Kyselost se měří na stupnici, která začíná nulou (extrémní kyselost, např. akumulátorová kyselina) a končí 14 (velmi silně zásaditá, např. čistič odtoků). Voda je někde na střední úrovni zásaditosti s pH hodnotou 7 (neutrální). Správně připravené GHB je lehce zásadité, má pH hodnotu mezi 7 a 9. Proto je možné pít GHB, zatímco napít se GBL může vést k závažnému popálení úst, krku a jícen. To je důvodem, proč se GBL používá jako průmyslové rozpouštědlo.

 • Je poměrně složité naměřit správné množství GHB při domácí přípravě. Můžete měřit kyselost pomocí jednoduchého pH testu, ale to vám neřekne nic o složení roztoku. Dá se pouze říct, že vzorek s vysokou koncentrací GHB je hustší.

SPRÁVNÉ DÁVKOVÁNÍ . TO JE VĚDA

 • Existuje jen několik málo drog, u kterých je hranice mezi příjemným zážitkem po konzumaci a předávkováním, tak tenká jako u GHB nebo GBL. Upadnout do bezvědomí se zdá být běžnou součástí konzumace GHB/GBL. A ačkoli vás naměření správné dávky neuchrání před upadnutím do bezvědomí, může se tím riziko snížit.

 • Když měříte dávku, přihlížíte ke koncentraci vzorku (mg/ml), množství (ml) a frekvenci, s jakou drogu užíváte?

KONCENTRACE VZORKU

 • Různé vzorky GBL mají většinou stejnou sílu, pokud nebyly naředěny. Jeden mililitr GBL se v lidském těle přemění v cca 1600 mg GHB. S naměřováním GHB je to jiné. Není problém naměřit správné množství GHB v podobě prášku. Bohužel, GHB se ve většině případů bere v tekuté podobě. GHB  se vyrábí z GBL, hydroxidu sodného a vody, často se míchá amatérsky. Proto se liší koncentrace jednoho vzorku od druhého.

 • Téměř každý měří dávku GHB v milimetrech, ale není to k ničemu, pokud neznáte sílu roztoku. Koncentrace GHB testovaného u různých vzorků v Holandsku se hodně lišila, od 100 do téměř 800 mg/ml. Proto je vhodnější přemýšlet v miligramech. Dá se o tom přemýšlet takto: ampulka o 5 ml o koncentraci 600 mg/ml generuje 3000 mg GHB, zatímco z ampulky o 5 ml a koncentraci 400 mg/ml se vám vytvoří 2000 mg GHB. To se liší o 50 procent! A to už se znát!

 • I když neznáte koncentraci vašeho roztoku GHB, je třeba naměřovat dávku maximálně opatrně, ideálně za použití stříkačky se značením jednotek mililitrů. To je nejpřesnější způsob, jak naměřit dávku. Jiné způsoby nejsou tak přesné.

CITLIVOST

 • Kromě toho na GHB a GBL reaguje každý jinak. Někteří lidé jsou velmi citliví na GHB, zatímco jiní jsou více imunní. Nehraje roli ani pouze tělesná váha. Zjistit, jak velká dávka vyhovuje právě vám, lze jen metodou pokusu a omylu. Ale vždy začínejte s menší dávkou.

 • Kdykoli si dáváte GHB, aplikujte ho nalačno a počkejte minimálně 45 minut. Pokud stále nic necítíte a rozhodnete se dát si další dávku, aplikujte vždy polovinu té předchozí. Pokud se účinek po první dávce dostaví, počkejte s další dávkou nejméně 1,5 až 2 hodiny. A opět platí, že není dobré si dát více než polovinu předchozí dávky. Účinky předchozí dávky totiž neodezní tak rychle. Jinak zvýšíte riziko, že upadnete do bezvědomí kvůli naakumulovanému účinku celkového množství drogy.

JAK ČASTO?

 

 • Zjistit koncentraci GHB, a jak vysoká dávka vám nejlépe vyhovuje, je většinou zárukou spokojenosti. Ale většina lidé neskončí u jedné dávky. Proto je třeba kromě koncentrace látky přihlédnout i k frekvenci jejího užívání. Dáte-li si ji každý den po dobu několika týdnů, vytvoří se vám fyzická závislost, které se v případě GHB obtížně zbavujete. Přestat ze dne na den může být dokonce nebezpečné.

VAROVÁNÍ!

 • To, co máte v žaludku, ovlivňuje, jak budete reagovat na GHB. Pokud si dáte GHB po jídle, může trvat dlouhou dobu, než ucítíte nějaký účinek nebo se vám tak rychle vstřebá do krevního oběhu, že neucítíte vůbec nic.
 • Když kombinujete GHB se stimulanty jako je kokain nebo amfetamin, může to snížit vaši citlivost na GHB. Pokud si příště dáte stejnou dávku GHB bez stimulantů, je tu riziko předávkování.
 • Pokud si dáte GHB spolu s tlumícími prostředky jako jsou alkohol, benzodiazepiny nebo opiáty, zvyšuje se tak sedativní účinek GHB. Může dojít k dýchacím potížím, které vás ohrozí na životě. Nikdy neberte GHB spolu s tlumícími prostředky.
 • Ujistěte se, že o velikosti své dávky rozhodujete vy sami a nikdo jiný. Pokud si myslíte, že dávka je pro vás příliš velká, ověřte to u ostatních.

DOPORUČENÍ DÁVKOVÁNÍ:

 • Malý účinek: 500-1500 mg
 • Střední účinek: 1000-2500 mg
 • Silný účinek: 2000-4000 mg
 • Riziko bezvědomí: nad 2000 mg
 • Vysoké riziko bezvědomí: nad 3000 mg
 • Vysoké riziko kómatu: nad 5000 mg
 • vysoké riziko úmrtí: nad 10 000 mg
Pomoc online!
×

Powered by WhatsApp Chat

× S čím ti můžeme pomoct?