26/05/2018

Definice

Definice Chemsexu

Chemsex je konzumace látek, které usnadňují nebo zlepšují sexuální aktivitu. Často se kombinuje více látek, aby se  posunuly hranice, oddálit orgasmus, prodloužil se sexuální styk o hodiny až dny a zintenzivnil se sexuální požitek. Mezi typicky užívané látky
patří metamfetamin (pervitin), kokain, extáze, MDMA, speed, GHB, GBL, ketamin, mefedron, alkylnitrity (poppers) a alkohol.
Muži, na chemsexu užívají také léky proti erektilní dysfunkci, které mají působit proti účinkům např. pervitinu, po kterém spoustu z nich nemají erekci.

V některých zemích Evropy a v Asii je reakce veřejného zdravotnictví na chemsex zcela jednoznačně označována za nedílnou součást prevence HIV. V USA
se hlavní pozornost omezuje na užívání pervitinu a prevenci infekčních onemocnění v rámci této komunity lidí, kteří užívají pervitin.


Organizace v adiktologii by měly zvážit rozšíření svých služeb a vzdělávacích materiálů tak, aby zahrnovaly všechny běžně používané na
chemsex.

Je důležité si uvědomit, že mnoho zavedených forem podpory pro osoby užívající pervitin jako je léčba poruch způsobených užíváním návykových látek a podpůrné skupiny – nezahrnují sex mezi muži mající sex s muži, „hook-up kulturu“ a aplikace, stud, stigma HIV a společenskou nebo internalizovanou homofobii jako součást balíčku péče. Pro snižování škod je pro podporu těchto organizací zásadní mít zaměstnance nebo dobrovolníky, kteří znají místní komunity.

Šňupání

> Při šňupání pervitinu se účinek přichází do cca. 5 minut a intenzita je silnější, stav trvá několik hodin. >> Jde o pozvolnější účinek než při kouření. >>> Šňupání je nejčastější forma užívání kokainu a ketaminu, šňupe se i pervitin.

Kouření

> Účinek je pociťován rychle >> Nájezd je méně intenzivní než při injekční aplikaci >>> Nemůžete vykouřit takové množství najednou jako při injekční aplikaci > Do krevního oběhu se dostává pomaleji >> Pokud kouříte krystal, je důležité sledovat jeho teplotu a nenechat ho příliš zahřát, dochází pak jeho hoření a má hořkou chuť >>> Někteří lidé dýmku ucpávají tak, aby zabránili úniku dýmu.

Aplikace přes sliznici v konrčníku

> Látka se dostává do krevního oběhu přes podpovrchové kapiláry ve sliznici (konečník, tlusté střevo) >> Vstřebávání do krevního oběhu probíhá postupně ve srovnání s kouřením nebo injekční aplikací >>> Méně silný nájezd, ačkoli užité množství je vyšší než v případě šňupání nebo kouření.

Injekční aplikace

> Nejintenzivnější účinek >> Metamfetamin nemusíte rozpouštět v kyselině; snadno se rozpouští ve vodě >>> Ketamin se dodává v kapalné formě a lze jej aplikovat intramuskulárně. > Většina lidí se naučí aplikovat pervitin od lidí, se kterými se účastní chemsex akcí, takže technika se může lišit a znalosti o bezpečnějších injekčních postupech mohou být nízké, nebo žádné. >> Ptejte se zkušenějších účastníků na jejich techniku..

Pomoc online!
×

Powered by WhatsApp Chat

× S čím ti můžeme pomoct?