Vyšla Evropská zpráva o drogách 2020

Shrnutí klíčových otázek Evropské zprávy o drogách za rok 2020 představuje výběr hlavních zjištění vyplývajících z nejnovější analýzy drogové situace v Evropě ze strany EMCDDA. Tato zjištění byla vybrána podle politické relevantnosti a toho, nakolik spadají do oblasti veřejného zájmu. Zpráva se zaměřuje zejména na užívání nelegálních drog, související škodlivé dopady a nabídku drog a zahrnuje  rovněž komplexní soubor vnitrostátních údajů o těchto tématech a klíčových zásazích v oblasti omezování škodlivých dopadů.

Česká verze publikace hlavních témat Evropské zprávy o drogách 2020 ke stažení ZDE.

Zpráva s názvem Trendy a vývoj, jejíž vybraná témata představuje dokument Shrnutí klíčových otázek, přináší přehled drogové problematiky v Evropě na nejvyšší úrovni se zaměřením na užívání nelegálních drog, související poškození zdraví a nabídku drog.  KE STAŽENÍ ZDE

EMCDDA

Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) je ústředním zdrojem dat a potvrzenou autoritou, pokud jde o drogovou problematiku v Evropě. Již 25 let shromažďuje, analyzuje a šíří vědecky podložené informace o drogách a drogové závislosti a o jejich důsledcích, přičemž poskytuje čtenářům svých publikací obraz drogové problematiky na evropské úrovni založený na důkazech. Publikace EMCDDA jsou hlavním zdrojem informací pro celou řadu čtenářů, včetně tvůrců politik a  Jejich poradců, odborníků a výzkumných pracovníků pracujících v oblasti drog a obecněji sdělovacích prostředků a široké veřejnosti. EMCDDA je jednou z decentralizovaných agentur Evropské unie. Sídlí v Lisabonu.

 

 

Pomoc online!
×

Powered by WhatsApp Chat

× S čím ti můžeme pomoct?