Fenomén CHEMSEX

Možná čtete slovo chemsex poprvé, ale třeba jste už slyšeli výraz ‘party ’n’ play (PNP)’ nebo ‘high and horny’. Všechno jsou to výrazy, za kterými se skrývá sex na ilegálních drogách.

Nedávná londýnská konference o tomto fenoménu ukázala, že postižených i obětí tohoto druhu sexuálního vybití v západním světě rapidně narůstá. A je zřejmé, že podobná tendence se dá čekat i v Česku. Z našeho čerstvého výzkumu na toto téma vyplynulo, že ze zhruba 1000 lidí zkusilo 14 % někdy v životě chemsex. Pokud záběr zúžíme jen na nás pozitivní, pak sex na drogách vyzkoušela minimálně polovina z těch, kteří dotazník vyplnili. 33 % užilo pervitin, 45 % GHB a 22 % extázi. Pro lepší představu není na škodu podívat se na výsledky průzkumu z Velké Británie, kde na podobné otázky odpovídalo 777 pozitivních lidí, tedy asi desetkrát víc než v Česku. Tam se jeví, že chemsex mívá nebo někdy měla zhruba třetina pozitivních. 15 % užila metamfetamin, 20 % GHB / GBL, 11 % ketamin a 23 % mefedron. Ačkoliv je český gay svět výrazně menší a v lehkém závěsu za Londýnem, Berlínem nebo Barcelonou, sex na drogách se stává i zdejším tématem.

Na konferenci v Londýně se ukázalo, že odsouzení chemsexu situaci nijak nepomůže a že je naopak potřeba vnímat ho s jeho plusy i mínusy. Nedá se například odepřít, že přináší sexuální zážitek, který překonává možnosti střízlivé mysli. Některým, jinak ostýchavým gayům umožňuje zažít pocit bezvýhradného přijetí ostatními, což jim pomáhá překonat nízké sebevědomí.
Naprosto odbourává zábrany a s tím souvisí i sexuální experimentování, třeba sex s více partnery najednou. Umí také navodit erotickou atmosféru, která netrvá minuty, ale hodiny nebo i dny.
Ale na druhou stranu je zřejmé i to, že chesex často zavírá dveře zpět ke ‘střízlivému’ sexu. Vzniká na něm psychická závislost; sex bez drog už nebývá dost vzrušující, a tak kdo jednou sáhl po droze a měl s ní dobrou zkušenost, často pro ni sáhne znovu.

U GHB / GBL existuje vážné riziko předávkování; rozdíl pouhého 1 ml může znamenat ztrátu vědomí nebo i smrt.
HIV+ také často zapomínají na své léky a užívají je pozdě nebo je vynechávají. Lidé po chemsexu nezřídka popisují ztrátu jednoho dne – tedy dospávají tak dlouho, že další datum jakoby nebylo. U skoro poloviny uživatelů se pak projevují deprese a vážné úzkosti.

Britské zkušenosti nadto ukazují, že při chemsexu nepoužívá 77 % mužů kondom. Přitom právě s chemsexem je spojené časté střídání sexuálních partnerů. A tak každý druhý, kdo v Anglii a Walesu dělá sex na drogách, aspoň jednou v roce dostane další pohlavní nemoc. Chemsex je fenomén.

 

Zdroj:  POZITIVNĚ č. 17/2016, ČSAP

Tento záznam byl publikován v Chemsex . Uložit odkaz do záložek.
Pomoc online!
×

Powered by WhatsApp Chat

× S čím ti můžeme pomoct?