Novoroční přání a apel k lidem

NOVOROČNÍ PŘÁNÍ/APEL SESTER PRO ROK 2021 směrem k organizacím, aktivistům/aktivistkám, ale i veřejnosti od předsedy spolku Michaela Daniela Jettmara:

„Na začátek roku dovolte sdílet mi s vámi jedno přání. Není to nic náročného, nemusíte kvůli tomu chodit do schodů, skákat, plavat, zkrátka stačí nahradit jedno slovíčko slovním spojením.

Vážené kolegyně, Vážení kolegové, ale i všichni ostatní z komunit, či široké veřejnosti!
Vstupujeme do roku 2021, Řešíme všichni denně spousty starostí, nemáme se dobře, někdy pořádně nevíme, co bude zítra. Mezi námi však existuji marginalizované skupiny či komunity, jejichž členky a členové jsou na tom mnohdy hůře, protože kromě všech každodenních starostí bývají navíc stigmatizováni a diskriminováni.

Když už začímá další rok, začněme ho jednou změnou. Víte, jsem přesvědčen, že lidé nejsou jen diagnóza. Pojďme tedy eliminovat předsudky, přestaňme k oslovování lidí používat jejich diagnózy. Vzpomeňte si, kolik let trvalo a jakou práci dalo všem, kdo se podílejí na edukaci a osvětě vysvětlit široké veřejnosti, že HIV není to samé jako AIDS.

Přestaňme říkat, používat v tiskových výstupech, webových stránkách – zkrátka úplně všude označení “HIV pozitivní” a nahraďme jej, stejně jako v zahraničí označením “lidé žijící s HIV.”

Chceme totiž podporovat porozumění, úctu a důstojnost pro všechny lidi bez ohledu na to, co jim bylo zrovna diagnostikováno u lékaře.
Použitím vhodného jazyka můžeme pomoci snížit stigma a změnit názor široké veřejnosti na lidi žijící s HIV. Čím více povědomí, do tohoto tématu přinášíme, tím více změn k lepšímu můžeme pro lidi žijící s HIV udělat. A v tomto případě nás to ani nic nestojí.“

Úšpěšný rok bez nemoci a stigma, MJ

Tento záznam byl publikován v AKCE! . Uložit odkaz do záložek.
Pomoc online!
×

Powered by WhatsApp Chat

× S čím ti můžeme pomoct?