20/01/2020

SPI SESTRY

Kdo jsme?

  • Jsme česká pobočka mezinárodní organizace „Sisters of Perpetual Indulgence“  Bojujeme proti stigmatizaci, předsudkům a diskriminaci osob žijících s HIV, sexuálních pracovnic a pracovníků a dalších marginalizovaných skupin. Vzděláváme komunity a studenty formou zábavných a odborných workshopů, monitorujeme trendy rizikového chování v online prostředí a realizujeme vlastní projekty zaměřené na chemsex a sexuální násilí v komunitách. Naší práci realizujeme v terénu (cluby, ulice), on-line  (sex aplikace) a na akcích jako je Prague Pride, Erofest, Alt*Pride a další. Jsme pyšní na to, že naše názory a programy vytváříme tzv. „zdola“ tedy na začátku je vždy člověk se zkušeností a poté až odborník (lékař). Naším cílem je dostat se co nejblíže komunitám, které nás potřebují. Jsme queer, radikální a lidskoprávní.
  • V ČR působíme od roku 2014, zapsaným spolkem jsme se stali v roce 2017.

Projekt SAFERChems

  • První český projekt zaměřený na fénomen chemsexu. Poskytujeme zdarma a anonymně podporu a peer poradenství. Náš tým tvoří lidé, kteří mají s chemsexem zkušenost, sdílí svůj příběh, nebo propojují klienty s dalšími institucemi. Zakládáme si na odbornosti, dbáme na soukromí klientů a klientek. Neposkytujeme údaje dalším osobám.Informace které od klientů požadujeme jsou statické a slouží k vytváření či vylepšování služeb a programů.
  • V rámci projektu provozujeme online platformu www.saferchems.cz, nonstop poradnu prostřednictvím aplikace Whatsapp, školení pro obsluhu sex clubů, distribuci harm reduction materiálu a připravujeme pracovní skupinu odborníků za účelem lobbingu a efektivního řešení problematiky chemsexu v ČR.

Projekt SOUHLAS dát/mít

  • Komunitní projekt pro oběti sexuálního násilí v komunitách a subkulturách. Cílem projektu je osvěta, šíření informací o sexuálním násilí, peer podpora a výroba info materiálů.
  • Do budoucna chystáme spuštění on-line poradny.

Edukativní workshopy

  • A Naše poradenství a služby fungují jako peer poradenství. To znamená, že máme zkušenostr s chemsexem a sdílíme s vámi své zkušenosti. Zároveň máme nakontaktované specializované pracoviště či odborníky na které odkazujeme.
  • Zakládáme si na odbornosti,dbáme na soukromí klientů a klientek. Neposkytujeme údaje dalším osobám. Údaje které od klientů požadujeme jsou statické a slouží k vytváření či vylepšování služeb a programů.

Sebetestování a HIV testování v uzavřených komunitách

  • HIV testování není naším stěžejním projektem, ale vzhledem k důležitosti včasné diagnostiky pravidelně podporujeme sebetestování – distribuci testovacích sad ke klientům. Zatím co si klient test provádí, my provádíme poradenství, po provedení testu správně intelpelujeme výsledek a preventivní doporučení. Každý rok v rámci festivalu Alt*Pride provádíme testy anonymně a zdarma v komunitě okolo festivalu (queer osoby, lidé bez domova, squatteři apod.) s cílem na osoby, které mají rizikové chování, ale není jim příjemné navštěvovat testovací zařízení.

 

Open chat
Čau kámo,
potřebuješ poradit? zeptej se nás na cokoliv. Naše komunikace zůstane jen mezi námi!
× S čím ti můžeme pomoct?