20 ledna, 2020

SEX WORK MSM

NESTIGMATIZUJME SEXUÁLNÍ PRÁCI!

Říkají Sestry Věčné Radosti u příležitosti Mezinárodního dne sexuálních pracovnic a pracovníků. Ten vznikl v den výročí “okupace kostela Saint Nizier” ve francouzském Lyonu. Kostel obsadily sexuální pracovnice a celá událost se stala jedním z klíčových momentů pro hnutí za práva sexuálních pracovnic a pracovníků. Právě díky okupaci se v Evropě začalo formovat více organizací vedených přímo sexuálními pracovníky a pracovnicemi.

“Sestry Věčné Radosti podporují aktivity takových kolektivů. Je důležité, aby se při plánování služeb, tvorby zákonů a dalších zásahů do tématu sexuální práce účastnili jednání právě ti, kterých se to týká” říká místopředsedkyně spolku Dina Friedmann. Odsuzujeme pořady, které se snaží působit jako investigativní novinařina, jejichž efekt je opačný, než se zdá. Kolektivy sexuálních pracovníků a pracovnic, advokační skupiny a aktivisté se snaží po celém světě dosažení přijetí a pochopení sexuální práce, změny prosazují prostřednictvím vzdělávání, sdílení zkušeností, peer programů, kampaní na zvyšování povědomí veřejnosti a dalších aktivit. 

Tyto skupiny se snaží ukazovat sexuální práci jako svobodnou volbu a legitimní práci, neboli prostředek sociálního a ekonomického posílení žen a bojují za její dekriminalizaci.  A takovou cestu podporujeme i my. Přidejte se k nám, nepodporujte stigma a předsudky.

Do hnutí za uznání sexuální práce jako legitimní součásti pracovního trhu se může zapojit, a stát se tak podporovatelem či podporovatelkou, každý. Už tím, že budete číst, diskutovat a šířit povědomí o sexuální práci jako práci pomáháte bourat předsudky, bojovat proti stigmatu a diskriminaci. Přečtení tohoto článku je prvním krokem, nyní je na Vás, abyste jeho poselství přijali a šířili dále.

Náš spolek je členem sítě Network of Sex Workers Project
Open chat
Čau kámo,
potřebuješ poradit? zeptej se nás na cokoliv. Naše komunikace zůstane jen mezi námi!
Powered by
× S čím ti můžeme pomoct?